Snažíme sa neustále skvalitňovať a zlepšovať naše služby. Budeme radi, ak nám pri tom pomôžete a zapojíte sa do akcie, ktorú priebežne zabezpečuje spoločnosť Škoda Auto Slovensko s.r.o. Prispejete tým k ďalšiemu zvyšovaniu kvality servisných služieb značky Škoda.

Každý z autorizovaných servisov Škoda je každoročne podrobovaný kontrolnému programu – testu kvality - v rámci ktorého je overovaná jeho schopnosť plniť požadované kritéria a štandardy pri komunikácii so zákazníkom, ako aj v technickej časti servisných prehliadok.

Výhodou pre užívateľa vozidla - účastníka testu - je finančná odmena vo výške 100 EUR, ktorá Vám bude vyplatená po ukončení testu.

Pri testoch spolupracujeme s majiteľmi vozidiel Škoda, ktorí sa chystajú absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku. Po servisnej prehliadke v autorizovanom servise Škoda bude vykonaná opätovná kontrola vozidla v priestoroch servisu.

Ako test kvality prebieha?

  1. Vyplňte prihlášku na test kvality.
  2. Na základe prihlášky Vás bude kontaktovať technický pracovník z inšpekčnej organizácie, ktorý Vám objasní ďalší postup.
  3. Objednáte sa telefonicky alebo mailom na termín servisnej prehliadky v servise
  4. Pred dohodnutým termínom pristavíte vozidlo na miesto, ktoré si dohodnete s technickým pracovníkom z inšpekčnej organizácie. Ten skontroluje vozidlo a pripraví ho na test podľa stanovených podmienok z rozsahu servisnej prehliadky.
  5. Absolvujete servisnú prehliadku.
  6. Po jej skončení technický inšpektor preverí v autorizovanom servise Škoda, či bol dodržaný predpísaný rozsah servisnej prehliadky.
  7. Po servisnej prehliadke a vyplnení dotazníka zameraného na komunikáciu so zákazníkom dostanete za spoluprácu finančnú odmenu 100€ v hotovosti.

Koľko trvá test kvality?

Zdržíme Vás max. 1 hodinu pred servisnou prehliadkou a cca 30 minút po nej. Podmienkou účasti je vozidlo mladšie ako 6 rokov a vyplnená servisná knižka / úplná servisná história v Digitálnom servisnom pláne.

V prípade, že sa v nasledujúcich mesiacoch chystáte s vozidlom absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku a rozhodnete sa aktívne s nami spolupracovať, vyplňte prosím priložený registračný formulár alebo kontaktujte ľubovoľným spôsobom našu spolupracujúcu inšpekčnú organizáciu Dekra.