Politika kvality ISO 9001

ŠKODA AUTO Slovensko zaviedla a používa systém manažérstva kvality

Enviromentálna politika ISO 14001

ŠKODA AUTO Slovensko zaviedla a používa systém enviromentálneho manažérstva