ŠKODA AUTO oslávila Európsky mesiac diverzity

Mesiac máj vyhlásila Európska Únia „Európskym mesiacom diverzity“ s cieľom podporiť a zvýšiť povedomie o diverzite, ekvite a inklúzii v každodennom živote aj na pracovisku. Spoločnosť ŠKODA AUTO chce byť atraktívnym zamestnávateľom pre všetkých bez ohľadu na sociálne či zdravotné obmedzenia.

 

Škoda Auto sa aktívne zasadzuje o toleranciu, rovnaké príležitosti, diverzitu a spoluprácu založenú na vzájomnom rešpekte vnútri aj mimo spoločnosti. Česká automobilka sa zaviazala poskytovať svojim zamestnancom otvorené, spravodlivé a bezpečné pracovné prostredie. V tejto súvislosti sa Škoda Auto aj tento rok zapojila do Európskeho mesiaca diverzity, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o význame diverzity a inklúzie prostredníctvom celého radu aktivít.

 

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v Českej republike podporujeme v Škoda Auto celý rad iniciatív na presadenie diverzity a inklúzie,“ vraví Klaus Zellmer, predseda predstavenstva spoločnosti Škoda Auto. „Už od roku 2019 sme signatármi európskej Charty diverzity. Diverzita a inklúzia sú a zostávajú kľúčovou oblasťou aktivít a snažíme sa ísť v tomto ohľade príkladom. Zasadzujeme sa o rozmanitosť, otvorenosť, toleranciu a pracovné prostredie založené na vzájomnom rešpekte a porozumení. Rôznorodé tímy dosahujú lepšie výsledky, reprezentujú našu zákaznícku základňu a sú podstatou nášho dlhodobého úspechu.”

 

Mesiac máj vyhlásila Európska Únia „Európskym mesiacom diverzity“ s cieľom podporiť a zvýšiť povedomie o diverzite, ekvite a inklúzii v každodennom živote aj na pracovisku. Inklúzia znamená uvedomiť si a prijať odlišnosti, vďaka ktorým sú ľudia jedineční. Spoločnosť Škoda Auto chce byť atraktívnym zamestnávateľom pre všetkých bez ohľadu na sociálne či zdravotné obmedzenia. Od roku 2006 okrem iného prevádzkuje chránené dielne pre osoby so zdravotným znevýhodnením. „Ľudia môžu plne využiť svoj potenciál v prostredí, v ktorom sú prijímaní a podporovaní v súlade so svojím sebachápaním. Čím rozmanitejší je tím, tým lepšia a inovatívnejšia je jeho práca,“ povedala členka predstavenstva Škoda Auto za oblasť Ľudia & kultúra, Maren Gräf. „Týka sa to aspektov, ako je rodová identita, etnický pôvod, sociálne pomery a vzdelanie, náboženstvo, svetonázor, sexuálna orientácia, zdravie a vek. V Škoda Auto si stanovujeme jasné ciele a zasadzujeme sa o diverzitu naprieč všetkými oblasťami. Vďaka tomu, že každý zamestnanec zohráva svoju úlohu, môžeme v tejto dobe transformácie pracovať spoločne ako tím, aby sme mohli naplno využiť silu inklúzie, ktorú potrebujeme a budeme potrebovať aj v budúcnosti.”

Aby sme vedeli poskytovať čo najlepší zážitok na našich webových stránkach, vrátane prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti, používame súbory cookies. Medzi tieto súbory cookies patria cielené súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s používaním súborov cookies.